Julian Club Hotel

Julian Club Hotel, ziyaretçilerinin e-posta adreslerini ve diğer kişisel bilgilerini hiçbir isim altında, hiçbir nedenle ve hiçbir muhatap nezdinde açıklamaz, satmaz, paylaşmaz ve kötüye kullanmaz. Julian Club Hotel, veri ambarındaki e-posta adreslerini, rezervasyon işlemlerini daha sağlıklı gerçekleştirmek ve kampanyalarından ziyaretçilerini haberdar etmek amacıyla yararlanmaktadır.

Güvenlik politikası: Julian Club Hotel rezervasyon sistemi 128 bit SSL güvenliğine sahiptir. Kredi kartı bilgileriniz banka dışında hiçbir yere gönderilmez veya depolanmaz.